ایران وب : خدمات میزبانی وب

ویژگی های پشتیبان گیری

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


ایمیل پشتیبان گیری

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

پایگاه داده پشتیبان گیری

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

پشتیبان گیری از فایل های سرور

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

20 گیگابایت پشتیبان
40 گیگابایت پشتیبان
80 گیگابایت پشتیبان
100 گیگابایت پشتیبان

10.000 تومان/ماه

20.000 تومان/ماه

30.000 تومان/ماه

60.000 تومان/ماه

یک تیکت جدید باز کنید

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد