ایران وب : خدمات میزبانی وب

ویژگی سرورهای اختصاصی

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


دسترسی کامل روت

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

مولتی سایت

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

99% آپتایم

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

پشتیبانی فنی 24/7

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

سیستم عامل

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

پهنای باند رایگان

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

سرورهای اختصاصی ایران وب

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


پردازنده ها
سرعت پردازنده ها
حافظه
ذخیره سازی
پهنای باند
اشتراک ماهانه
سفارش

اینتل G6950

2.8گ.هرتز 2×هسته

4گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

85000تومان

اینتل زئون X3440

2.8گ.هرتز 2×هسته

8گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

150000تومان

اینتل زئون E3-1230 V2

2.8گ.هرتز 2×هسته

8گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

175000تومان

اینتل زئون E3-1270 V3

2.8گ.هرتز 2×هسته

16گیگ رم

500 گیگ ساتا

500 گیگ ساتا

203000تومان

پردازنده ها
سرعت پردازنده ها
حافظه
ذخیره سازی
پهنای باند
اشتراک ماهانه
سفارش

اینتل زئون E5620

2.8گ.هرتز 2×هسته

48گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

375000تومان

اینتل زئون E5506

2.8گ.هرتز 2×هسته

24گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

249000تومان

اینتل زئون E5-2620 v3

2.8گ.هرتز 2×هسته

64گیگ رم

500 گیگ ساتا

15 ترا پهنای باند

423000تومان

اینتل زئون E5-2650 v3

2.8گ.هرتز 2×هسته

64گیگ رم

500 گیگ ساتا

500 گیگ ساتا

640000تومان

یک تیکت جدید باز کنید

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد