ایران وب : خدمات میزبانی وب

میزبانی رادیو

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


سرعت نصب

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

سرویس ابری

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

آمار جغرافیایی

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

اسکریپت خودکار

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

کنترل پنل آسان

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

99% آپتایم

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

پادکست مبتدی
پادکست مبتدی
پادکست مبتدی
پادکست مبتدی

10.000 تومان/ماه

20.000 تومان/ماه

30.000 تومان/ماه

60.000 تومان/ماه

24Kbps

32Kbps

64Kbps

128Kbps

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

25 پشتیبانی

50 پشتیبانی

250 پشتیبانی

پشتیبانی نامحدود

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

نظارت امنیتی

1KB ظرفیت ذخیره سازی

3KB ظرفیت ذخیره سازی

7KB ظرفیت ذخیره سازی

10KB ظرفیت ذخیره سازی

FTP حساب

FTP حساب

FTP حساب

FTP حساب

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان

پشتیبانی رایگان

اسکریپت رایگان

اسکریپت رایگان

اسکریپت رایگان

اسکریپت رایگان

یک تیکت جدید باز کنید

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد