ایران وب : خدمات میزبانی وب

ویژگی های میزبانی اشتراکی

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


پشتیبان گیری

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

حفاظت و امنیت

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

لینوکس ابری

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

تضمین بازپرداخت

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

99% آپتایم

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

نصب اسکریپت

یک واقعیت وجود دارد که محتوای قابل خواندن یک صفحه، خواننده را از تمرکز بر شکل بیرونی متن یا شکل پاراگراف ها در صفحه ای که خوانده است، پنهان می کند.

میزبانی وب ابری

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد


پایه
پیشرفته
حرفه ای

10.000 تومان/ماه

17.000 تومان/ماه

36.000 تومان/ماه

5گیگ فضای وب

20گیگ فضای وب

40گیگ فضای وب

200گیگ پهنای باند

600گیگ پهنای باند

1ترا پهنای باند

دامنه رایگان

دامنه رایگان

دامنه رایگان

دیتابیس نامحدود

دیتابیس نامحدود

دیتابیس نامحدود

ایمیل نامحدود

ایمیل نامحدود

ایمیل نامحدود

500 مگ.هرتز سی پی یو

سی پی یو 1100 مگ.هرتز

سی پی یو 1600 مگ.هرتز

1 اد دامنه

4 اد دامنه

اد دامنه نامحدود

50 اتصال

100 اتصال

150 اتصال

یک تیکت جدید باز کنید

ایران وب به شما خدمات با کیفیت بالا و ایده آل ارائه می دهد